Ρολα Ασφαλείας
MAXI

Από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα αρίστης ποιότητας.

Βιομηχανικά Ρολά
Για μεγάλη συχνότητα χρήσης

Τα βιομηχανικά ρολά προορίζονται για βιομηχανίες που τα μεγέθη των πορτών είναι πολύ μεγαλύτερα και που οι απαιτήσεις σε συχνότητα χρήσης είναι μεγάλη.

Δεν έχουν τα αναλώσιμα που προκύπτουν από τη συχνότητα χρήσης, όπως τα ελατήρια, γιατί στα βιομηχανικά η ανύψωση των ρολών επιτυγχάνεται χάρη στους βαρέου τύπου βιομηχανικούς κινητήρες οι οποίοι είναι πλευρικοί.

 • Καλή θερμομόνωση
 • Αθόρυβη λειτουργία πόρτας
 • Αυτόματη ασφάλιση
 • Δυνατότητες σχεδίου χάρη σε μια ευρεία γκάμα χρωμάτων
 • Προαιρετικά περσίδες αερισμού και παραθύρων

Πυράντοχα
Ρολά

Τα ρολά πυροπροστασίας προσομοιάζουν γενικά με βιομηχανικά ρολά υπερβαρείας κατασκευής. Οι υπολογισμοί αντοχής τους έχουν γίνει για την ακραία θερμοκρασία του τεστ η οποία στη διάρκεια των 4 ωρών φτάνει στους 11530C. Η θερμοκρασία αυτή είναι ένα βήμα πριν την τήξη και τη κατάρρευση (θερμοκρασία τήξης σιδήρου 15300C) και η συμπεριφορά του ρολού στις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά επισφαλής. Για το λόγο αυτό οι λεπτομέρειες στην κατασκευή παίζουν μεγάλο ρόλο που μόνο με ένα τεστ δοκιμής μπορούν να επιβεβαιωθούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της διαφοράς των ρολών αυτών, είναι ο μηχανισμός λειτουργίας και ο αυτοματισμός ελεγχόμενης πτώσης μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:

 • Φύλα ρολού (κουρτίνα) από ατσάλι, πλάτους 75mm κυρτού προφίλ, με ελάχιστο πάχος 0,91mm (ανάλογα με το μέγεθος του ρολού) κατασκευασμένα με προδιαγραφές BS EN 10142 με προστατευτικό γαλβάνισμα 0,275Kg/m²
 • Τύμπανο και άξονας από ατσάλι (BS EN 10219) που στηρίζονται σε τριβείς (ρουλεμάν) στα άκρα τους και ασφαλίζονται με περαστές ασφάλειες στις ανάλογες βάσεις. Το μέγεθος σε όλα τα ανωτέρω καθορίζεται από τις διαστάσεις.
 • Οδηγοί από ατσάλι 3mm πάχος x 65mm πλάτος κατασκευασμένοι με προδιαγραφές ΒS ΕΝ 10142 γαλβανισμένοι και στερεωμένοι σε γωνία 75mm x 50mm.
 • Κουτί κάλυψης του ρολού σε όλο το πλάτος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,91mm με ενισχύσεις όπως αυτές απαιτούνται από τις προδιαγραφές πυρασφάλειας BS476.
 • Μηχανισμός τριφασικός, μετάδοση κίνησης με αλυσίδα, ηλεκτρονικό πίνακα, περιστροφικά τερματικά, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου καθόδου και μηχανισμό απελευθέρωσης, χειροκίνηση με αλυσίδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μπουτόν χειρισμού 3 θέσεων. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό έχουν την ένδειξη CE.
 • Λειτουργία: Με «τηκόμενο σύνδεσμο» πάνω στο ρολό, «σωληνοειδές πηνίο» με αναμονή για εντολή 24V DC από σύστημα πυρασφάλειας.
 • Αντίσταση στην φωτιά από 1 έως 4 ώρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS476 part 22 από το LPC UK.
 • Πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρίας και αναγνώρισης του εργαστηρίου δοκιμής από τον ΕΛΟΤ συνοδεύουν το κάθε ρολό.
 • Βάρος: Περίπου 35Kg/m²

Τα ρολά πυρασφάλειας είναι σχεδιασμένα για να εμποδίσουν την μετάδοση της φλόγας για τον πιστοποιημένο χρόνο πυραντοχής. Η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνεται σε λείες επιφάνειες ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να περάσει η φλόγα σε περίπτωση φωτιάς.

Τρόπος λειτουργίας με εύτηκτη ασφάλεια

Η πόρτα παραμένει σε όποια θέση την αφήσουμε.  Το αντίβαρο είναι συνδεδεμένο με την εύτηκτη ασφάλεια και κλείνει την πόρτα εάν η ασφάλεια λιώσει.

Τρόπος λειτουργίας με χρήση ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης

Η πόρτα παραμένει ανοιχτή. Το αντίβαρο είναι συνδεδεμένο με την πόρτα και την τραβά συνεχώς. Η πόρτα κλείνει εάν ο ηλεκτρομαγνήτης συγκράτησης πάψει να την κρατά ανοιχτή. Για λόγους ασφαλείας, οι θυρών που είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρομαγνήτες πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένες με σύστημα πέδησης.