Φυσούνες
Φορτοεκφόρτωσης

Οι φυσούνες φόρτωσης προστατεύουν τα εμπορεύματα κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση.
Δεν επιτρέπουν στα εμπορεύματα να έρθουν σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον κατά την μεταφορά τους
από την αποθήκη, το ψυγείο ή το εργοστάσιο στο μεταφορικό μέσο, το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον.
Έτσι τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε αλλαγές  θερμοκρασίας, δεν έχουμε απώλεια ενέργειας (θέρμανση ή ψύξη) από τον χώρο φόρτωσης
και τα εμπορεύματα δεν μολύνονται από τυχόν επαφή τους με σκόνη, έντομα κτλ.

fysoynes
fysoynes2