Ψαλιδωτές
Ράμπες Ανύψωσης

Οι Ψαλιδωτές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι υδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη μετακίνηση ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων σε όλη την
επιφάνεια της πλατφόρμας. Προορίζονται να λειτουργήσουν σε επίπεδη σταθερή βάση ή στο δάπεδο ή
σε διαμορφωμένο φρεάτιο εντός του εδάφους.

  • Κάθετη ανύψωση φορτίων
  • Διάφορα διαθέσιμα μεγέθη πλατφόρμας
  • Ιδανική για μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ δυο ορόφων
YDKGESQGHC
EHTJQYYEST