Ιστορία

Η εταιρεία
“Maximiadis Garage Doors”
ιδρύθηκε το 1980 από τον Βασίλειο Μαξιμιάδη.

Όραμα

Αξίες

Υγετισμός

Στρατηγική

Έρευνα