Ρολά Πυρασφάλειας - Fire Roll

Περιγραφή

Ρολά πυρασφάλειας διπλού τοιχώματος με πιστοποίηση EI 60 – 90 – 120, σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1634-1.

Τα ρολά πυροπροστασίας,  προσομοιάζουν γενικά με βιομηχανικά ρολά υπερβαρείας κατασκευής. Οι υπολογισμοί τους, έχουν γίνει για την ακραία θερμοκρασία του τεστ, η οποία στη διάρκεια των 4 ωρών φτάνει στους 1153 C. Η θερμοκρασία αυτή είναι ένα βήμα πριν την τήξη και την κατάρρευση (θερμοκρασία τήξη σιδήρου 1530C) και η συμπεριφορά του ρολού στις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά επισφαλής.
Για το λόγο αυτό οι λεπτομέρειες στην κατασκευή παίζουν μεγάλο ρόλο, που μόνο με ένα τεστ δοκιμής μπορούν να επιβεβαιωθούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της διαφοράς των ρολών αυτών, είναι ο μηχανισμός λειτουργίας και ο αυτοματισμός της ελεγχόμενης πτώσης μετά την έναρξη πυρκαγιάς.

Χαρακτηριστικά:
    • Φύλλα ρολού (κουρτίνα) από ατσάλι, πλάτους 77mm κυρτού προφίλ, με ελάχιστο πάχος 0,91mm (ανάλογα το μέγεθος του ρολού) κατασκευασμένα με προδιαγραφές BS EN 10142 με προστατευτικό γαλβανισμό 0,275Kg/m
    • Τύμπανο και άξονας από ατσάλι (BS EN 10219) που στηρίζονται σε τριβείς (ρουλεμάν) στα άκρα τους και ασφαλίζονται με περαστές ασφάλειες στις ανάλογες βάσεις. Το μέγεθος σε όλα τα ανωτέρω, καθορίζεται από τις διαστάσεις.
    • Οδηγοί από ατσάλι 3mm πάχος X 65mm πλάτος κατασκευασμένοι με προδιαγραφές BS EN 10142 γαλβανισμένοι και στερεωμένοι σε γωνία 75mm X 50mm.
    • Κουτί κάλυψης του ρολού σε όλο το πλάτος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.91mm με ενισχύσεις όπως αυτές που απαιτούνται από τις προδιαγραφές πυρασφάλειας BS 476.
    • Μηχανισμός τριφασικός, μετάδοση κίνησης με αλυσίδα, ηλεκτρικό πίνακα, περιστροφικά τερματικά, ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου καθόδου και μηχανισμό απελευθέρωσης. χειροκίνηση  με αλυσίδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και μπουτόν χειρισμού 3 θέσεων.

Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν με ηλεκτρισμό έχουν την ένδειξη CE

Συμπληρώστε την φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με συγκεκριμένη προσφορά.