Φυσούνες

Φυσούνες φορτοεκφόρτωσης

Περιγραφή
    Οι φυσούνες φόρτωσης προστατεύουν τα εμπορεύματα κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση. Δεν επιτρέπουν στα εμπορεύματα να έρθουν σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον κατά την μεταφορά τους από την αποθήκη, το ψυγείο ή το εργοστάσιο στο μεταφορικό μέσο, το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε αλλαγές θερμοκρασίας, δεν έχουμε απώλεια ενέργειας (θέρμανση ή ψύξη) από τον χώρο φόρτωσης και τα εμπορεύματα δεν μολύνονται από τυχόν επαφή τους με σκόνη, έντομα κτλ.

Συμπληρώστε την φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με συγκεκριμένη προσφορά.