Ανάλυση & εφαρμογή

Η φάση ανάλυσης αφορά στη δημιουργία του επιτυχούς έργου.

Σχεδιασμός προιοντων

Η φάση σχεδιασμού περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση, πρωτοτύπων και δοκιμών.

Φάση Προδιαγραφών

Η φάση των προδιαγραφών είναι ένα σημαντικό βήμα που βοηθά να εφαρμόσουμε ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής.

Φάση
παραγωγής

Η φάση της παραγωγής είναι το σημείο στο οποίο ο σχεδιασμός και ο σχεδιασμός σας έρχονται μαζί.

Αξιολόγηση
& Τμήμα δοκιμών

Η φάση αξιολόγησης περιλαμβάνει τη δοκιμή του έργου ενάντια στις αρχικές προδιαγραφές. Χρησιμοποιούνται δοκιμές διασφάλισης ποιότητας (QA), δοκιμές αποδοχής και αναλύσεως.

Έλεγχος Δοκιμίων

Συντήρηση σε πιστοποιημένο εργαστήριο για και δοκιμή φόρτισης σε πιστοποιημένη πρέσα.

Έλεγχος ποιότητας υλικών κραμάτων

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκά πρότυπα.

%

Επιτυχία

Εφαρμογές