Ράμπες
Φορτοεκφόρτωσης

Για την εύκολη , γρήγορη και ασφαλή φόρτωση η εταιρία Maximiadis
διαθέτει χειροκίνητες ή ηλεκτρουδραυλικές ράμπες που γεφυρώνουν το επίπεδο της αποθήκης
ή του εργοστασίου με το επίπεδο του αυτοκινήτου.
Έτσι έχουμε την δυνατότητα να εισέρχεται στο φορτηγό, αυτοκίνητο, κλάρκ  ή καροτσάκι.

rampes fortoekfortoseiw
rampes fortoekfortoseis
rampes fort