🦺 Ράμπα υδραυλική #Maximiadis_leveler_DL6 από το εργοστάσιό μας με σταθερό μεταλλότυπο και οδηγούς για ευθυγράμμιση κλάρκ, στην #viomar στον #Βόλο!

✅️Η ράμπα #Maximiadis_leveler_DL6 είναι ιδανικό προϊόν για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων με Κλαρκ ή παλετοφόρα και για βάρους από 6Τ. έως και 12Τ.

Τ: 2410555505

Web: www.maximiadis.com.gr

🌐: info@maximiadis.com.gr

#Maximiadis#Dock_Leveler#ράμπες_υδραυλικές#συστήματα_logistic

Share!