👉Νέο εργο σε εξέλιξη από το εργοστάσιο μας στην #Αθήνα

💪Βιομηχανικό ρολό μόνωσης 0,5mm ανά πλευρά με διαστάσεις 9,10πλ×3,70ύψ.

#New project in progress

#Athens

#maxidouble Industrial roller door insulated profile 0,5

Dimensions 9,10×3,70

#Maximiadis_industrial_doors#rolling_shutters#βιομηχανικά_ρολά#υπερμεγέθη_ρολά_ασφαλείας#ρολά_μόνωσης#made_in_Greece🇬🇷

Share!