Λωριδοκουρτίνες

Περιγραφή

Οι βιομηχανικές λωριδοκουρτίνες χρησιμοποιούνται για την μόνωση ή το διαχωρισμό χώρων από θερμοκρασία, ψύξη, θόρυβο ή σκόνες.

  • Τοποθετούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες, σε πόρτες ψυγείων ή σχηματίζουν διαχωριστικά.
  • Οι λωρίδες παράγονται από καθαρό πρωτογενές PVC και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα (FDA).
  • Η άριστη διαφάνεια και η ευκαμψία της λωριδοκουρτίνας διατηρείται για πολύ καιρό και παρέχει ασφάλεια στις κινήσεις των τροχοφόρων.

Συμπληρώστε την φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με συγκεκριμένη προσφορά.